Qiharmoniskylt

Välkommen

Jag arbetar från en holistisk människosyn där tankar, kropp och själ hör ihop till en fungerande enhet och att kroppen har en egen självläkande förmåga.

Vår moderna livsstil och miljö, mat vi inte tål och obearbetade känslor eller händelser påverkar oss på olika sätt vilket kan ge stress.

All sorts stress tar energi. Vid en längre tids stress påverkas kroppen på olika sätt och kan ge olika symptom och olika tillstånd av ohälsa. Vi kan även födas med olika stressymptom.

Ohälsa och stress kan visa sig som smärta eller spänningar i kroppen, oro, sömnproblem, trötthet, depression, utbrändhet, fobier, rädsla, mag- och tarmproblem, allergier, överkänslighet, minnesförluster, kroniska sjukdomar, koncentrations- läs- och skrivsvårigheter mm.

Med kinesiologi upptäcks obalanser innan symptom uppkommit. Genom olika behandlingar, närings- och örtterapi och genom livsstilsförändringar stärks kroppen och kan själv börja att läka.

Med muskeltester/neurotester får jag information om hur kommunikationen fungerar mellan centrala nervsystemet och kroppens övriga delar och var obalanser och blockeringar finns.

Tyvärr så kommer de flesta inte förrän symptom finns. Ju sämre allmäntillständet är ju längre brukar det ta att återställa balansen. Att vårda den självläkande kraften och att stärka livsenergin är den bästa hälsoinvesteringen du kan göra. Det är bara du själv som har det egna avsvaret för detta arbete och hur du vill leva. Jag som terapeut finns för att guida dig i denna process.

Se Etiska regler

Yvonne

Yvonne Bergkvist

Läs om min resa till förbättring

Efter flera års studier vid Nordiska Praktorskolan är jag diplomerad Kinesiolog och licensierad Psykopraktor och även utbildad Akupraktor. Dessutom har jag gått utbildningar inom kost och näring på Svenska Kinesiologiskolan, genom Alpha-Plus, Holistic, Edura och jag har även läst mycket på egen hand för att mitt intresse är stort.

Nordiska Praktorskolan

Titeln Psykopraktor och Akupraktor är varumärkesskyddad.